LEGRAND
LEGRAND
ESPECIALISTA GLOBAL EN INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES I DIGITALS PER A EDIFICIS
LEGRAND

Legrand ofereix, mitjançant una completa oferta d'interruptors automàtics, sistemes d'alimentació ininterrompuda, caixes modulars, entre d'altres ..., òptimes solucions per a les instal·lacions elèctriques i xarxes d'informació, tant en el mercat residencial i terciari, com l'industrial, resultat de la ferma voluntat de seguir innovant en productes i sistemes que millorin i enriqueixin la tasca dels professionals i la qualitat de vida dels usuaris.